NOVINKA WESTER MINI 220T IDEÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAČÁTEK

  • 10/02/2018

WESTER MINI 220T je jedním z prvních na trhu s kompaktním obloukovým svařovacím invertem pro svařování MMA, který je vyráběn v technologii IGBT. Díky této technologii se obloukové svařování stalo kompaktní a nízkou hmotností. WESTER MINI 220T je ideální pro velké množství různých druhů svarů. Tyto stroje jsou perfektní pro začínajícího svářeče, nebo pro sebe.

  1. Ochrana zařízení

Zařízení pro obloukové svařování WESTER MINI 220T má ochranu proti přepětí, pod napěťovou ochranu, nadproudovou ochranu, proti nadměrnému zatížení. Navíc zařízení má automatickou kompenzaci kolísání napětí, může fungovat normálně proti kolísání vstupního napětí.

  1. Funkce "Hot start", "Anti-Stick"

Funkce "horký start" se používá pro co nejrychlejší vypalování svařovacího oblouku. Funkce "Anti-Stick" zastaví svařovací proces, jakmile svařovací tyč uvízne.

  1. LCD obrazovka

Pokročilý řídící modul IGBT umožňuje svářeči přizpůsobit proud kroku 1A. Výstupní proud - 30-220 A.

  1. Pracovní cyklus

Jmenovitý pracovní cyklus činí 60%. Každých 6 minut svařovacího času zařízení trvá 4 nečinné minuty.