Hammer Werkzeug

HammerWerkzeug s.r.o. je výrobcem elektrických nástrojů pro domácnost a profesionály, měřící, silové a záhradní techniky, zařízení a nástrojů. Společnost byla založena v roce 1980 v Česku.

 

Společnost vyrábí produkty pod vlastními obchodními značkami Hammer, Wester, Military, rovněž vyrábí elektrotechnické výrobky a nástroje pro cizí značky.

 

Rozpracování produkce se realisuje v ústředním sídlu a inženýrském středisku společnosti v Praze. Výrobní  areály isou rozmíštěny v několika zemích Evropy a Asie. Nejzávažnějšími požadavky k produkci jsou jeji stabilně výsoká kvalita, shoda s mezinárodními standardy a příjemná cena.

 

Dnes sortiment Hammer Werkzeug zahrňuje dva tisíce výrobních položek v deseti výrobních zaměřeních. Společnost od okamžíku založení vyrobila více něž sto milionů jednotek produkce. Základními odbytovými trhy jsou země Východní Evropy. Distributorská síť společnosti zapojuje 10 zemí a největší internetové obchody ve světě: Amazon, AliExpress, Wildberries a jiné.

 

Hlavní sídlo společnosti, které se nachází v Praze, řídí činnost společnosti na rozvíjejících se trzích a kontroluje kvalitu elektrického nářadí vyráběného v závodech. Během patnácti let společnost «Hammer Werkzeug s.r.o.» vyráběla pod svou značkou více než sto milionů kusů nástrojů, které jdou na odbyt ve východoevropských zemích.

 

«Hammer Werkzeug s.r.o.» se vážně zabývá kvalitou vyráběných elektrických nářadí, a proto výrobky společnosti mají pětiletou záruku, kterou zákazníci mohou vystavit na oficiální webové strance společnosti.